Onze Visie

Wat kunt en mag u van Com_op verwachten

 

Com_Op heeft als visie het DOEN door gewoon doen. Dat is ook ons streven voor de contacten en dienstverlening naar onze relaties. We willen gezamenlijk op een constructieve en rendement verhogende manier omgaan met Informatisering en Automatisering.

 

Het uiteindelijke doel van de veranderingen wordt regelmatig niet gehaald, om welke redenen dan ook. Het rendement vergroten is veelal een kwestie van de juiste afstemming van de combinatie van drie factoren te weten goed en gekwalificeerd personeel, voldoende financiėle middelen en technologische oplossingen welke afgestemd zijn op de bedrijfsactiviteiten. Deze drie elementen zijn nadrukkelijk met elkaar verbonden en worden steeds meer als een drie-eenheid ervaren.

 

Wat wij doen !

 

Com_Op adviseert en levert diensten op het terrein van de automatisering en informatisering aan allerlei organisaties. Uitgangspunt hierbij is altijd dat investeringen gericht moeten zijn op verhoging van het rendement van de organisatie.

 

Wij willen het gewoon bekijken en niet alleen naar een technische invulling. De oplossingen voor automatisering en informatisering zijn een steeds belangrijk hulpmiddel voor organisaties om zich te ontwikkelen. Door het zorgen voor de juiste afstemming van de diverse mogelijkheden op de wensen en eisen van de organisatie en de gebruikers is er een verhoging van het rendement te behalen.

 

Naast technische oplossingen hebben we, misschien nog wel meer, te maken met de mensen welke er mee moeten gaan werken. Samenwerking, communicatie en visie zijn dan belangrijke kernwoorden.

 

Com_Op combineert diverse specialismen met elkaar. Dit niet alleen technisch, maar u kunt bijvoorbeeld ook denken aan het begeleiden bij de veranderingsprocessen of het herstructureren van processen.

 

Voor ons is het duidelijk: gewoon doen en de uitdaging om investeringen in Automatisering en Informatisering in uw organisatie om
te zetten naar meer rendement.

 

Dąt is onze visie en focus voor advisering en implementatie.

Gekromde PIJL-OMHOOG:

Bovenkant pagina door pijl

De Kunst van het GEWOON doen !

ICT Trainingen

Projectmanagement

Informatisering