Vooruitdenken is re(a)geren

Wordt bij de Automatiseringsvraagstukken het echte vraagstuk niet veelal vergeten?

 

Hoe gaan wij om met de informatie en de informatiebehoefte? Is Automatisering niet bedoeld als hulpmiddel om snel en efficiŽnt om te kunnen gaan met informatie?

 

Bij veranderingen in de automatisering in het algemeen ontstaan er ook raakvlakken met organisatieveranderingen, beleid en strategie.

 

Wij denken dat het op de juiste wijze omgaan met de informatie belangrijker is dan dat menigeen denkt. Door de combinatie van kennis hebben van automatisering en dit kunnen hanteren voor de informatieprocessen ontstaat er totaalconcept.

 

Om een goed inzicht te krijgen van de diverse informatiestromen binnen een organisatie is het van groot belang om deze stromen in beeld te krijgen. Hiervoor is workflow management een bijna onontbeerlijk als hulpmiddel.

 

Wij willen bij het opzetten van een dergelijk systeem rekening houden met het gebruiksgemak en de transparantie. Eenvoud en doelmatigheid, waardoor begrip en acceptatie van geautomatiseerde werkzaamheden gerealiseerd wordt, zijn bij ons de trefwoorden. Deze zijn zeker van toepassing op het terrein van de informatisering.

 

Als wij bij een informatiseringtraject worden betrokken dan is het werk niet gereed na de implementatie hiervan, maar is er ook nazorg, bijvoorbeeld door trainingen en het na verloop van tijd het nalopen van de bevindingen in de praktijk en deze bijstellen samen met de interne procesbewaker(s).

 

Wij kunnen dit onder andere uitvoeren voor;

 advisering op de automatisering in het algemeen

 advisering bij het opstellen van workflow en organisatieprocessen

 advisering, opstellen en begeleiden bij de implementatie van informatieplannen

 strategie- en beleidsadvisering op het terrein van de automatisering

 gegevensmodelling en objectmodelling

 kosten-baten analyses maken op het terrein van oplossingen voor de automatisering

 

Bij het uitvoeren van een informatiseringtraject gaan we veelal uit van 8 fases;

 voorgesprek met organisatie en medewerkers

 inventarisatie van basissituatie en bepalen van de gewenste eindsituatie na realisatie van het traject

 vaststellen van workflow en processen

 uitvoering geven aan workflow- en procesontwikkeling en deze implementeren

 tussentijdse evaluatiemomenten

 projectbegeleiding voorafgaand en tijdens de implementatie

 oplevering, evaluatie en nazorg

 audits

Bovenkant pagina door pijl

De Kunst van het GEWOON doen !

ICT Trainingen

Projectmanagement

Informatisering