De Kunst van het GEWOON doen !

Wie weet wanneer wat waarvan en waarom

Bij veranderingen is het van groot belang om de voorgang van de werkzaamheden in deze projecten goed te kunnen overzien. Ook voor de gebruikers op de werkplek verandert er vaak veel. Zowel technisch als organisatorisch moeten zaken worden geregeld. Dat vraagt om een projectmatige aanpak met duidelijk doelstellingen. Dit is ook het geval als er meerdere partijen in een dergelijk traject betrokken zijn.

 

De implementatie en installatie van ICT- en informatiseringtrajecten zijn vaak een complexe aangelegenheid. Dit geldt niet alleen bij vernieuwingen, maar ook bij uitbreidingen.

 

Als voorbeeld; een infrastructurele verandering omvat niet alleen veel technische aspecten, ook aan de organisatorische zijde wordt er heel wat verlangd van een organisatie. Het project moet binnen het budget blijven en binnen de gestelde termijn operationeel zijn. De organisatie en de lopende processen mogen daarnaast minimaal belast worden.

 

Wij bieden u daarom een helder en gedegen projectmanagement. Op professionele en klantgerichte wijze wordt de projectopzet, de begeleiding van de projectuitvoering en de projectafronding gecoördineerd.

 

Als de aanvraag van de klant gezien kan worden als een project zal de formulering samen met de klant gedefinieerd moeten worden. Deze definitie is nodig om een kader van de opdracht te krijgen. De klant en Com_Op hebben een overzicht van het omkaderde werkterrein en bij alle partijen is dát beeld gelijk. Er kan geen misverstand ontstaan over de in te vullen opdracht en de periode waarin deze moet worden uitgevoerd.

 

Bij grotere projecten is dat meestal met een Projectplan als leidraad. Bij kleinere projecten is het veelal dat we werken op basis van een Plan van Aanpak met Wensen en Eisen (PAWE). In beide situaties streven we naar duidelijkheid en gestructureerde communicatie. Wij stellen samen met u een projectplan of PAWE op, voorzien van een duidelijke planning en projectafbakening. Dit doen we niet alleen bij ICT of Informatiseringsprojecten, maar ons terrein op het gebied projectmanagement heeft een veel bredere scope.

 

Het Projectplan of het Plan van Aanpak met Wensen en Eisen (PAWE)

U krijgt steeds vaker te maken met een toenemende complexiteit in automatiserings- en/of informatiseringtrajecten. Zelf alle expertise in huis halen is vaak niet mogelijk. Veelal is gebrek aan tijd of kennis daar debet aan. Het hebben van een partner met ervaring in het implementeren van Informatisering- of Automatiseringstrajecten is dan een uitkomst. Een partner die het complete project voor u kan aansturen en begeleiden. Die doeltreffende begeleiding maken wij inzichtelijk in een effectief Projectplan of PAWE. Ieder project, klein of groot, verdient de maximale aandacht.

Bij het uitvoeren van een project gaan we altijd uit van 5 fases;

ˇ Voorgesprek

ˇ Vorming van het projectteam

ˇ Projectplan of Plan van Aanpak met Wensen en Eisen

ˇ Projectbegeleiding voorafgaand en tijdens de implementatie

ˇ Oplevering, evaluatie en nazorg

Bovenkant pagina door pijl

ICT Trainingen

Projectmanagement

Informatisering