De training die perfect past

Bij veranderingen, ook binnen de automatisering, is het van groot belang om de ontwikkelingen ook door te geven aan de medewerkers. De medewerkers zijn essentieel voor een goed gebruik van de mogelijkheden van Automatisering en de Informatisering. Om uw medewerkers op de meest optimale wijze te laten werken met de mogelijkheden zijn diverse trainingsvormen mogelijk.

 

Wij hebben trainingen ontwikkeld om op een snelle en efficiënte wijze een hoog en optimaal rendement te halen uit de trainingen. Het is dus van groot belang dat trainingen aansluiten bij de werkpraktijk van de medewerkers en daarom willen wij een training die bij u past !

 

Door vele trainingstrajecten, van klein tot groot, weten wij snel te inventariseren wat de cursist nodig heeft en kunnen op basis hiervan de trainingsinhoud gaan bepalen en samenstellen. Via kortdurende en praktijkgerichte trainingen proberen wij onze praktijkervaringen te delen met de cursisten.

 

Al onze trainingen kunnen op diverse niveaus en in diverse vormen verzorgd worden. Hierbij valt de denken aan;

  •  klassikaal                                   

  •  individueel

  •  werkplekbegeleiding                  

  •  maatwerktrainingen; de training wordt specifiek toegeschreven op de werksituatie van de klant

 

Wij kunnen al onze trainingen laten aansluiten bij uw wensen voor wat betreft locatie, tijdstip en duur van de training.
Dit noemen wij
De training die bij u past !

 

Veelal wordt gedacht dat trainingen op maat duur zijn en weinig verschillen ten opzichte van standaardtrainingen. Wij willen echt een passende training. Hierdoor wordt de cursist die informatie aangeboden die nodig en gewenst is als training. Kortere trainingen, effectievere omgaan met vragen en wensen en hierdoor en hoger rendement zijn veelal de uitkomst van onze aanpak.

Onze visie is dan ook dat een maatwerk training beter en goedkoper is dan een standaard training. Op basis van deze visie benaderen wij een trainingstraject ook anders.

 

Bij het uitvoeren van een trainingstraject gaan we veelal uit van de onderstaande uitvoering;

· voorgesprek met organisatie en cursisten onder andere voor het inventarisatie van beginsituatie en bepalen van de gewenste eindsituatie

· vaststellen van de trainingsinhoud en vorm

· de trainingen in uitvoering

· evaluatie momenten tijdens en na afloop van de trainingen

· nazorg en extra begeleiding

 

Nazorg van de organisatie en cursisten door telefonische ondersteuning bij vragen en kleine problemen en dat eventueel aangevuld met werkplekbegeleiding of coaching on the job behoort tot de vervolgmogelijkheden.

 

Door deze gedegen opzet en onze ervaring en expertise kunnen wij u deze werkzaamheden uit handen nemen en zorgdragen voor een gedegen trainingstraject van klein tot groot en van standaard tot 100% maatwerk.

   

Bovenkant pagina door pijl

De Kunst van het GEWOON doen !

ICT Trainingen

Projectmanagement

Informatisering